Asset Publisher Asset Publisher

90 lat Lasów Państwowych

90 rocznica powstania Lasów Państwowych jest okazją do spotkania się na terenie Nadleśnictwa Piotrków, pokazania naszej pracy i naszego leśnego dziedzictwa.

Nadleśnictwo Piotrków przy udziale Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w ramach obchodów 90-tej rocznicy powstania Lasów Państwowych zaprasza na uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kamiennych obelisków upamiętniających miejsca naznaczone krwią partyzantów, leśników i ich rodzin w okresie II wojny światowej.

Uroczystość odbędzie się dnia 23 maja 2014 roku.

Miejsce uroczystości - Gajówka Łęczno.

Program uroczystości:

11.00 - 13.00 Uroczyste odsłonięcie miejsc pamięci (przemówienia zaproszonych gości)

13.00 - 13.15 Przejazd do siedziby Nadleśnictwa Piotrków

14.00 - 16.30 Część artystyczna (w programie m.in. występy dzieci z Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie, pokaz sokolniczy, występ sygnalistów myśliwskich, pokazy służb ratownictwa medycznego, konkursy dla dzieci)

17. 00 Zakończenie uroczystości