Wydawca treści Wydawca treści

Historia edukacji leśnej w Nadleśnictwie Piotrków

Edukacja przyrodniczo - leśna w Nadleśnictwie Piotrków prowadzona jest nieprzerwalnie od roku 1994. W pierwotnej formie ograniczała się do spotkań z leśnikiem w szkołach i przedszkolach oraz współtworzenia audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce przyrodniczo-leśnej. Wychodząc naprzeciw rosnącemu popytowi na te formę nauczania, utworzono cztery ścieżki dydaktyczne prowadzące przez tereny leśne (dwie z nich znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Leśnej Osady Edukacyjnej), w biurze nadleśnictwa powstała sala edukacyjna, a w leśnictwie Proszenie powstała Leśna Osada Edukacyjna (na podstawie Zarządzenia nr 15A /2000 Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków z dnia 25.10.2000 r.)
W 2005 roku Nadleśnictwo Piotrków otrzymało zgodę na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt. Ośrodek utworzony został przy Leśnym Ośrodku Edukacji w Kole, by tworzyć jego integralną część. Co roku trafia  tutaj blisko 175 sztuk dzikich zwierząt z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (w roku 2014 było ich 260 szt.).
Dla potrzeb edukacji leśnej utrzymywane są w ośrodku żywe zwierzęta zarówno te domowe jak i te dzikie, których stan nie pozwala na wypuszczenie na wolność, a które stanowią wspaniałą, żywą „pomoc dydaktyczną".
W związku z zainteresowaniem (utrzymującym się wciąż na bardzo wysokim poziomie) zajęciami edukacyjnymi ze strony społeczeństwa, a także wciąż rosnącą liczbą zwierząt potrzebujących fachowej opieki (ośrodek zapewnia stałą opiekę lekarza weterynarii), w roku 2005  postanowiono przeprowadzić remont Izby Edukacyjnej, a w roku 2011  rozbudowano zagrody dla zwierząt i wymieniono część ogrodzeń. Utworzono także ogólnodostępne zagrody dla zwierząt, które jak się okazuje, stanowią doskonałe powierzchnie edukacyjne.
Dodatkową atrakcją dla osób odwiedzających Leśną Osadę Edukacyjną było utworzenie na jej terenie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego. Wieża PPOŻ, dziś z umieszczoną kamerą, stanowi niewątpliwie dobry powód do rozmowy na temat ognia zarówno w lesie, jak i innych ekosystemach.
Szacuje się, iż z Leśnej Osady Edukacyjnej korzysta blisko 2,7 tys. osób rocznie. Jednak ze względu na fakt, iż część zagród ze zwierzętami jest ogólnodostępna ilość ta może być znacznie większa.

 

Ponadto Nadleśnictwo Piotrków corocznie wspiera m.in. okoliczne szkoły w realizowanych przez nie działaniach o tematyce przyrodniczo - leśnej. Przykładem jest tu akcja „Nie wypalaj traw, przecież nie zabija się skowronków" organizowana przez Szkołę Podstawową nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim, przy okazji której pracownicy Nadleśnictwa Piotrków rozmawiają o zagrożeniu jakim jest ogień. Co roku wspólnie z harcerzami organizowany jest „Zielony dzień dziecka", a jesienią w Nadleśnictwie Piotrków organizowane jest „Sprzątanie świata" dla miejscowych szkół. Szacunkowa ilość osób korzystających ze wszystkich form edukacji realizowanych w Nadleśnictwie Piotrków to blisko 5,4 tys. osób rocznie.

 

Każdego roku zwierzęta gospodarskie z Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole są atrakcją Żywej Szopki Bożonarodzeniowej w klasztorze o.o. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim. Szacuje się , iż co roku w czasie trwania szopki, odwiedza ją ponad 30 tys. osób.
W latach 1994-2014 Nadleśnictwo Piotrków zrealizowało szereg zadań z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa. Poczynając od zajęć prowadzonych w okolicznych szkołach i przedszkolach, przez realizację ścieżek edukacyjnych, utworzenie ośrodka edukacji leśnej a kończąc na realizacji wielu programów telewizyjnych o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym m.in. „Eko Echo", „W Leśniczówce", „Co w lesie Piszczy" czy „Las bliżej nas" oraz program dla dzieci „Zwierzątkowo". Leśna Osada Edukacyjna wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt stała się miejscem częstych wizyt dziennikarzy wielu stacji telewizyjnych, którzy w tym właśnie miejscu tworzyli programy o tematyce leśnej i przyrodniczej.


LOEiRZ w Kole

LOEiRZ w Kole