Projekty i fundusze Projekty i fundusze

System obserwacji przeciwpożarowej projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Nadleśnictwo Piotrków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"System obserwacji przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Piotrków w ramach umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPLD.05.01.01-10-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020"

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Nadleśnictwa Piotrków poprzez utworzenie skutecznego systemu monitorowania obszarów leśnych pozwalającego na szybkie dostrzeganie zagrożeń pożarowych, dokładną lokalizację miejca zagrożenia oraz zaalarmowanie i koordynację akcji gaśniczej.

Dofinansowanie projektu z UE: 393.595,63 PLN