Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Piotrków
Nadleśnictwo Piotrków
44/6451840
44/6451860

Łęczno 101

97-330 Sulejów

Nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków
Waldemar Pązik
44/6451840
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków
Jarosław Staniaszek
44/6451840
Główna Księgowa Nadleśnictwa Piotrków
Anetta Nowak
44/6451850
p.o. Inżynier Nadzoru
Marcin Staciwa
44/6451847

Dział Gospodarki Leśnej

Konrad Piekarski
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Phone number: 44/6451894
Kamila Kałka
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Phone number: 44/6451845
Sylwia Pełka
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i p.poż.
Phone number: 44/6451894
Małgorzata Fijałkowska
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna i marketingu
Phone number: 44/6451849
Monika Kozłowska
Specjalista ds. rozliczania sprzeaży drewna i podatków lokalnych
Phone number: 44/6451849
Iwona Maciaszczyk
Referent ds. pozyskania drewna i urządzania lasu
Phone number: 44/6451849
Marcin Konradi
Referent ds. pozyskania drewna i urządzania lasu
Phone number: 44/6451849
Arkadiusz Gieroń
Referent ds. ochrony lasu i p.poż.
Phone number: 44/6451894
Paweł Kowalski
Specjalista Służby Leśnej ds. Leśnego Ośrodka Rehablilitacji Zwierząt w Kole oraz Edukacji
Phone number: 694408878

Dział Księgowości

Krystyna Roczek
Starsza Księgowa - Kasjer
Phone number: 44/6451848
Marta Żwirska
Księgowa
Phone number: 44/6451848
Agnieszka Perzyńska
Księgowa
Phone number: 44/6451848

Dział Administracji

Elżbieta Flasz
Sekretarz
Phone number: 44/6451846
Krzysztof Wójcik
Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
Phone number: 44/6451846
Paulina Król
Referent
Phone number: 44/6451840

Stanowisko ds. Informatyki i Zamówień Publicznych

Marcin Brózda
Starszy Specjalista ds. Informatyki i Zamówień Publicznych
Phone number: 44/6451845

Stanowisko ds. Pracowniczych

Grażyna Belica
Specjalista ds. Pracowniczych
Phone number: 44/6451851

Straż Leśna

Rafał Taranowski
Starszy Strażnik Leśny
Phone number: 44/6451852
Krzysztof Maciaszczyk
Strażnik Leśny
Phone number: 44/6451852