Kontakt z Nadleśnictwem Piotrków Kontakt z Nadleśnictwem Piotrków

Siedziba Nadleśnictwo Piotrków
Nadleśnictwo Piotrków
44/6451840
44/6451860

Łęczno 101

97-330 Sulejów

p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków
Grzegorz Badziak
44/6451840
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków
Grzegorz Badziak
44/6451840
Główna Księgowa Nadleśnictwa Piotrków
Anetta Nowak
44/6451850
Inżynier Nadzoru
Włodzimierz Biedroń
44/6451844

Dział Gospodarki Leśnej

Konrad Piekarski
Specjalista służby leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 44/6451894
Kamila Kałka
Referent ds. stanu posiadania
Tel.: 44/6451845
Sylwia Pełka
Referent ds. ochrony lasu i p.poż.
Tel.: 44/6451894
Małgorzata Fijałkowska
Specjalista służby leśnej ds. sprzedaży drewna i marketingu
Tel.: 44/6451849
Urszula Chuberska
Starszy Specjalista ds. rozliczania sprzeaży drewna i podatków lokalnych
Tel.: 44/6451849
Iwona Maciaszczyk
Referent ds. pozyskania drewna i urządzania lasu
Tel.: 44/6451849

Dział Księgowości

Krystyna Roczek
Starsza Księgowa - Kasjer
Tel.: 44/6451848
Marta Żwirska
Księgowa
Tel.: 44/6451848
Agnieszka Perzyńska
Księgowa
Tel.: 44/6451848

Dział Administracji

Elżbieta Flasz
Sekretarz
Tel.: 44/6451846
Katarzyna Tomalka
Referent ds. Inwestycji i Remontów
Tel.: 44/6451846
Monika Kozłowska
Referent
Tel.: 44/6451840

Stanowisko ds. Informatyki i Zamówień Publicznych

Marcin Brózda
Starszy Specjalista ds. Informatyki i Zamówień Publicznych
Tel.: 44/6451845

Stanowisko ds. Pracowniczych

Grażyna Belica
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 44/6451851

Straż Leśna

Rafał Taranowski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 44/6451852
Dariusz Rogowski
Strażnik Leśny
Tel.: 44/6451852
Paweł Kowalski
Strażnik Leśny - Edukacja Leśna
Tel.: 44/6451852