Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w ramach umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPLD.05.01.01-10-0002/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nadleśnictwo Piotrków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w ramach umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPLD.05.01.01-10-0002/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Celem projektu jest zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona gatunków zwierząt dziko żyjących (w tym chronionych) na terenie województwa łódzkiego. Cel będzie realizowany poprzez budowę i modernizację Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole.

Dofinansowanie projektu z UE: 2.148.199,52