Aktualności Aktualności

Quad i cross

W dniu 20 października 2018 r na terenie Nadleśnictwa Piotrków przeprowadzono działania pod kryptonimem Quad 2018. Działania miały na celu ograniczenie nielegalnych wjazdów do lasu pojazdami typu Quad i Cross. W wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymano dwóch sprawców, wylegitymowano 23 osoby, pouczono 14 osób, nałożono 3 mandaty karne, zatrzymano 2 sprawców kradzieży drewna z lasu, skontrolowano 2 transporty drewna, a także dokonano kontroli 1 myśliwego przebywającego na polowaniu.
Nadleśnictwo Piotrków informuje, iż takie akcje będą organizowane coraz częściej, z uwagi na bezpieczeństwo osób odpoczywających na terenach leśnych zgodnie z literą prawa.

Przypomnijmy:

Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.