Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się wiele ciekawych miejsc, dzięki którym każda lekcja i zajęcia zyskają na atrakcyjności. Ścieżki edukacyjne, sale i inne obiekty są do Państwa dyspozycji.

IZBA EDUKACYJNA W BUDYNKU NADLEŚNICTWA

Izba jest przygotowana do przeprowadzenia zajęć o tematyce poświęconej zagadnieniom edukacyjnym dotyczącym leśnictwa, gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody i krajobrazu. Znajduje się w niej wiele interesujących eksponatów: stare mapy leśne i narzędzia używane w pracach leśnych, budki lęgowe, pułapki feromonowe jak również pnie, szyszki, gałęzie i pędy różnych drzew i krzewów oraz wiele ciekawych plansz dydaktycznych.

LEŚNA OSADA EDUKACYJNA W KOLE

Z naszj oferty korzysta coraz więcej gości.

Osada funkcjonuje od 2000 roku i stanowi atrakcyjne miejsce edukacyjno-turystyczne. Są tu prowadzone zajęcia dla wycieczek szkolnych, grup turystycznych i indywidualnych turystów.

Na jej terenie znajduje się:

  • izba edukacyjna
  • zagroda ze zwierzętami można tu zobaczyć koniki polskie, kozy, owce górskie
  • woliera ptasia,
  • boisko do siatki,
  • miejsce na ognisko i grill,
  • zaplecze sanitarne,

Na terenie osady leśnej w Kole został utworzony ośrodek rehabilitacji zwierząt. Mają tu być leczone różne gatunki zwierząt m.in.: jelenie, sarny,dziki, myszołowy, kruki, bociany białe i czarne. Są one objęte stałą opieką, a po zakończeniu leczenia wypuszczane na wolność. Obok osady znajduje się obozowisko harcerskie.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-LEŚNE

Na terenie Nadleśnictwa Piotrków znajdują się cztery ścieżki przyrodniczo-leśne.

Ścieżka przyrodniczo-leśna „las – wydma – torfowisko"

Ścieżka rozpoczyna się przy osadzie edukacyjnej w Kole, na skraju lasu. Trasa składa się z siedmiu przystanków z tablicami edukacyjnymi i ma długość 2,5 km. Można tu zobaczyć wydmę o wysokości 206 m n.p.m., skarpę, bór bagienny , torfowisko oraz bór chrobotkowy. W końcówkę tej trasy stanowi puszczański drzewostan z okazałymi sosnami.

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Z Koła do rezerwatu Meszcze i drzew pomnikowych"

Ścieżka zaczyna się w osadzie edukacyjnej w Kole. Atrakcją tej trasy jest matecznik lipowy oraz rezerwat lipowy Meszcze. Rośnie tu jedna z najpiękniejszych lip drobnolistnych w Sulejowskim Parku Krajobrazowym. Jej wiek jest określany na 200 lat, a obwód wynosi 360 cm.

Ścieżka przyrodniczo-leśna w Uroczysku Kaleń

Ścieżka składa się z 6 przystanków edukacyjnych i ma 1,5 km długości. Tutaj omawiane są między innymi zagadnienia związane z pielęgnacja lasu. Można tu zobaczyć stare dęby, pod którymi występuje obfite odnowienie naturalne. Atrakcję dla dzieci może stanowić paśnik.

Leśna ścieżka edukacyjna „WSTĘP DO LASU"

Ścieżka składa się z 4 przystanków jest ona przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz pierwszych klas szkoły podstawowej.

Opracowała: mgr inż. Kamila Kałka