Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Piotrków

Nadleśnictwo Piotrków położone jest w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, na obszarze gmin: Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Ręczno, Rozprza, Wola Krzysztoporska, Sulejów, Piotrków Trybunalski, Wolbórz i Moszczenica. Niewielki fragment nadleśnictwa położony jest w powiecie radomszczańskim, gminie Kamieńsk.

Nadleśnictwo Piotrków wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Sąsiaduje z nadleśnictwami: Brzeziny, Kolumna, Bełchatów, Radomsko, Przedbórz i Smardzewice.
Siedziba nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Łęczno.

W obecnych granicach Nadleśnictwo Piotrków funkcjonuje od dziesięciu lat. Powstało 1 stycznia 2004 r.

Powołane zostało na podstawie Zarządzenia nr 105 Dyrektora Generalnego LP z dnia 16 grudnia 2003 r., z połączenia byłego Nadleśnictwa Łęczno z częścią lasów Nadleśnictwa Piotrków oraz niewielkiej powierzchni (72,74 ha) z Nadleśnictwa Bełchatów. W jego skład wchodzą obręby Lubień, Łęczno i Piotrków. Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi prawie 19 tys. ha.

 

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Piotrków

 

 

 

Podział fizyczno-geograficzny

Podział fizyczno-geograficzny opracowany został w wyniku analizy cech morfologicznych, geologicznych krajobrazu, stanowiących podstawę do wyróżnienia regionów różniących się typem krajobrazu naturalnego, stosunkami hydrologicznymi, roślinnością.
Według stosowanego obecnie podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego (2002), Nadleśnictwo Piotrków położone jest w:

    

  • Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31)
  • Podprowincji Nizin Środkowopolskich (318)
  • Makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich (318.8)
  • Mezoregionie Wysoczyzny Bełchatowskiej (318.81)
  • Mezoregionie Równiny Piotrkowskiej (318.84)
  • Podprowincji Wyżyny Małopolskiej (342)
  • Makroregionie Wyżyny Przedborskiej (342.1)
  • Mezoregionie Wzgórz Radomszczańskich (342.11)
  • Mezoregionie Doliny Sulejowskiej (342.111)