ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowanie na "Usługi geodezyjne na terenie Nadleśnictwa Piotrków w roku 2022" 12.04.2022 | Marcin Brózda ...
Postępowanie na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piotrków w roku 2022 - Szkółka leśna i nasiennictwo" 03.03.2022 | Marcin Brózda ...
Postępowanie na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piotrków w roku 2022." 24.02.2022 | Marcin Brózda ...
Postępowanie na „Dostawę karmy dla zwierząt przebywających na terenie osady edukacyjnej i Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Nadleśnictwie Piotrków w 2022 roku.” ...
Postępowanie na „Usługi w zakresie utrzymania osady edukacyjnej, Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt i pomocy przy edukacji leśnej w Nadleśnictwie Piotrków w 2022 roku.” ...
Postępowanie na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz przeniesieniem numerów obecnie użytkowanych przez Nadleśnictwo Piotrków" ...
Postępowanie na "Budowę budynku gospodarczego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Felicja 20" 18.10.2021 | Marcin Brózda ...
Postępowanie na "Budowę szczelnego, otwartego, żelbetowego zbiornika przeciwpożarowego na potrzeby Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole" 15.09.2021 | Marcin Brózda ...
Postępowanie na "Dostawę i instalację wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole" 26.08.2021 | Marcin Brózda ...
Postępowanie na "Dostawę i instalację wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole" 30.07.2021 | Marcin Brózda ...
Postępowanie na "Projekt, dostawę i montaż mebli w budynku Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole" 23.07.2021 | Marcin Brózda ...
Zawiadomienie o wyborze oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania NZ.270.1.2021 02.07.2021 | Marcin Brózda ...