Wydawca treści Wydawca treści

Zgłoszenie udziału w zajęciach edukacyjnych

Zapraszamy do odwiedzenia naszych okolic i ciekawych miejsc edukacyjnych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w organizowanych przez nas zajęciach edukacyjnych prosimy o zapoznanie się regulaminem takich zajęć i dokonanie zgłoszenia.
Osobą, z którą należy skontaktować się w sprawie rezerwacji jest Paweł Kowalski - nr tel. 694408878

REGULAMIN
Leśnej Osady Edukacyjnej Nadleśnictwa Piotrków w Kole oraz rezerwowania terminów zajęć edukacyjnych

1. Rezerwacja obejmuje korzystanie z terenu osady i sali edukacji leśnej Nadleśnictwa Piotrków.
2. Z Leśnej Osady Edukacyjnej mogą korzystać opiekunowie grup, które uzyskają zgodę osoby odpowiedzialnej co do terminu i charaktery zajęć i wypełnią formularz rezerwacji.
Rezerwacja odbywa się telefonicznej wymagane jest jednak wypełnienie formularza przed wejściem na teren Osady.
3. Terminy zajęć w Leśnej Osadzie Edukacyjnej odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 9:30 do 14:00 w soboty i niedziele Osada nie jest dostępna.
Pierwszeństwo w rezerwacji terminów zajęć w Osadzie maja szkoły, przedszkola i inne placówki dydaktyczne rezerwują pobyt w Leśnej Osadzie Edukacyjnej osobiście bez firm pośrednich.
4. Zajęcia edukacyjne oraz ognisko w Leśnej Osadzie Edukacyjnej w Kole są dla grup dzieci i młodzieży bezpłatne.
5. Opiekunowie lub osoby upoważnione przez grupę odpowiadają za przestrzeganie Regulaminu Pobytu na terenie Osady i podpisują przed wejściem stosowny formularz.( w załączeniu)
6. Formularze dostępne są u osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć na Osadzie
7. Bez kosztowe anulowanie rezerwacji i rezygnacja z zajęć może nastąpić w dniu rezerwacji do godziny 9:00
8. Rezygnacja musi zostać zgłoszona pracownikowi Nadleśnictwa Piotrków odpowiedzialnemu za Edukację.
9. Na zajęcia w Leśnej Osadzie Edukacyjnej jednocześnie przyjmowane są grupy do 40 osób. Grupy powyżej tej liczby będą przyjmowane w okresie od 1 maja do 30 września. Obowiązuje indywidualna zgoda prowadzącego zajęcia.
10. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych w Osadzie odpowiedzialność prawna ponoszą opiekunowie grup.
11. Za zniszczenia wynikłe przez uczestników podczas trwania zajęć edukacyjnych odpowiadają i ponoszą odpowiedzialność (również materialną) opiekunowie grup. Opiekunowie są obecni przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych.
12. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Piotrków nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
13. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje pracownik Nadleśnictwa w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Piotrków.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz, który jest do pobrania tutaj. Można wysłać go za pomocą poczty elektronicznej lub dostarczyć osobiście do nadleśnictwa.

Zgłoszenie zajęć edukacyjnych

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać osadę z przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z p. Pawłem Kowalskim (tel. 694 408 878)

Kalendarz planowanych imprez i terminów zarezerwowanych

w Leśnej Osadzie Edukacyjnej w Kole