Wydawca treści Wydawca treści

Mandaty - pomoc

Otrzymałeś mandat karny wystawiony przez strażnika leśnego? Tutaj znajdziesz informacje gdzie należy się udać, w jakim terminie i w jaki sposób należy go uregulować.

Jak uregulować mandat karny?

Mandaty karne kredytowane powinny być uregulowane w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu karnego, w przeciwnym razie wszczęte zostaje postępowanie egzekucyjne bez uprzedniego doręczenia upomnienia (zgodnie § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 listopada 2001 r., w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz. 1541 z późń .zm.)).

Grzywny nałożone w drodze mandatu karnego należy przekazywać na wskazany rachunek bankowy.

UWAGA!
W tytule wpłaty należy podać: serię i numer mandatu oraz dane osoby ukaranej mandatem.