Historia powstania służb strażnikowskich

Historia powstania ochrony zasobów leśnych liczy sobie około tysiąca lat, najpierw były to regalia panującego, czyli wyłączone tylko dla władcy dziedziny działalności gospodarczej w szczególności, regale polowań, rybołówstwa, bartne i górnicze.

Podstawa funkcjonowania

Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Straży Leśnej

Uprawnienia

Prawa i obowiązki Strażnika Leśnego podczas wykonywania czynności służbowych

Rodzaje szkodnictwa leśnego

Strażnicy leśni w swojej pracy najczęściej spotykają cztery rodzaje szkód leśnych.

Zasady udostępniania lasu

Lasy są ogólnie dostępne. Zasady dostępności lasów uregulowane są przepisami ustawy.

Jednostki współpracujące

Straż leśna współpracuje na co dzień z jednostkami, do zadań których należy ochrona mienia, przyrody i bezpieczeństwa osób.

Mandaty – pomoc

Otrzymałeś mandat karny wystawiony przez strażnika leśnego? Tutaj znajdziesz informacje gdzie należy się udać, w jakim terminie i w jaki sposób należy go uregulować.