Wydawca treści Wydawca treści

Rodzaje szkodnictwa leśnego

Strażnicy leśni w swojej pracy najczęściej spotykają cztery rodzaje szkód leśnych.

Wyróżnia się 4 podstawowe grupy szkodnictwa leśnego:

  • bezprawne korzystanie z lasu,
  • kłusownictwo,
  • kradzież albo zniszczenie mienia nadleśnictwa,
  • kradzież drewna z lasu państwowego,

Ponadto należy wspomnieć o dwóch kolejnych grupach szkodnictwa leśnego jakimi są:

  • zaśmiecanie lasu
  • wywóz nieczystości