Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i sadzonek drzew leśnych

Tu znajdziesz informacje dotyczące sprzedaży drewna jakiego poszukujesz. Będziemy zamieszczali także aktualne cenniki na sadzonki drzew leśnych. W odpowiednim czasie znajdą się także informacje o sprzedaży choinek.

Nadleśnictwo Piotrków prowadzi sprzedaż różnych rodzajów i gatunków drewna.

Tutaj znajdziesz aktualną oferę do sprzedaży detalicznej.

Cennik detaliczny znajduje się poniżej. Chcąc kupić drewno należy skontaktować się z nadleśnictwem lub z leśniczym jednego z naszych leśnictw. W zakładce kontakty znajdują dane teleadresowe leśnictw.

Sprzedajemy także sadzonki drzew leśnych oraz choinki w okresie przedświątecznym.

Zasady sprzedaży i obrotu uregulowane są zarządzeniem Nadleśniczego w sprawie zasad obrotu drewnem oraz materiałami niedrzewnymi w Nadleśnictwie Piotrków.

W załącznikach znajduje się także zarządzenie wraz z załącznikami.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków z dn. 02.01.2020 r. w sprawie zasad obrotu drewnem oraz materiałami niedrzewnym
Cennik  drewna i materiałów niedrzewnych nr 1/2020
Ceny drewna okrągłego wg KJW

SUROWIEC DRZEWNY

Cena jednostkowa loco las w zł

Cena jednostkowa z VAT

Określenie wg KJW

Rodzaj drewna

Klasa wymiarowa

Jednostka miary

WA0

wszystkie iglaste

2

m3

441

542,43

 

 

3

m3

540

664,20

 

wszystkie iglaste

1

m3

297

365,31

WB0

 

2

m3

366

450,18

 

 

3

m3

417

512,91

 

wszystkie iglaste

1

m3

270

332,10

WC0

 

2

m3

316

388,68

 

 

3

m3

360

442,80

 

wszystkie iglaste

1

m3

207

254,61

WD

 

2

m3

225

276,75

 

 

3

m3

244

300,12

WAKG

wszystkie iglaste

2

m3

458

563,34

WAKP

 

3

m3

560

688,80

WBKG,

wszystkie iglaste

2

m3

379

466,17

WBKP

 

3

m3

433

532,59

 

wszystkie iglaste

1

m3

280

344,40

WCKG

 

2

m3

327

402,21

WCKP

 

3

m3

373

458,79

 

wszystkie iglaste

1

m3

214

263,22

WDKG

 

2

m3

233

286,59

WDKP

 

3

m3

253

311,19

S10

wszystkie iglaste

1

m3

242

297,66

S2a

wszystkie iglaste

*

m3

165

202,95

S2ap

wszystkie iglaste

*

m3

135

166,05

S2b

wszystkie iglaste

*

m3

240

295,20

S3b

wszystkie iglaste

1

m3

195

239,85

 

 

2

m3

205

252,15

S4

wszystkie iglaste

*

m3

99

106,92

S4-PKN*

wszystkie iglaste- PKN

*

m3

77

83,16

M1*

wszystkie iglaste

*

m3

75

92,25

M2*

wszystkie iglaste

*

m3

40

43,20

WA0

Db, Js, DbC

2

m3

1454

1788,42

 

 

3

m3

1861

2289,03

 

Bk, Wz

2

m3

546

671,58

 

 

3

m3

692

851,16

 

Brz

2

m3

401

493,23

 

 

3

m3

479

589,17

 

Gb

2

m3

342

420,66

 

 

3

m3

376

462,48

 

Ol

2

m3

450

553,50

 

 

3

m3

504

619,92

 

Os, Tp, Lp, Kl,                  pozostałe liściaste

2

m3

352

432,96

 

 

3

m3

368

452,64

WB0

Db, Js, DbC

1

m3

654

804,42

 

 

2

m3

1051

1292,73

 

 

3

m3

1509

1856,07

 

Bk, Wz

1

m3

283

348,09

 

 

2

m3

362

445,26

 

 

3

m3

475

584,25

 

Brz

1

m3

271

333,33

 

 

2

m3

315

387,45

 

 

3

m3

360

442,80

 

Gb

1

m3

266

327,18

 

 

2

m3

294

361,62

 

 

3

m3

336

413,28

 

Ol

1

m3

273

335,79

 

 

2

m3

323

397,29

 

 

3

m3

386

474,78

 

Os, Tp, Lp, Kl,                  pozostałe liściaste

1

m3

256

314,88

 

 

2

m3

287

353,01

 

 

3

m3

321

394,83

WC0

Db, Js, DbC

1

m3

503

618,69

 

 

2

m3

724

890,52

 

 

3

m3

976

1200,48

 

Bk, Wz

1

m3

226

277,98

 

 

2

m3

283

348,09

 

 

3

m3

362

445,26

 

Brz

1

m3

221

271,83

 

 

2

m3

248

305,04

 

 

3

m3

285

350,55

 

Gb

1

m3

223

274,29

 

 

2

m3

247

303,81

 

 

3

m3

276

339,48

 

Ol

1

m3

226

277,98

 

 

2

m3

260

319,80

 

 

3

m3

302

371,46

 

Os, Tp, Lp, Kl,                  pozostałe liściaste

1

m3

220

270,60

 

 

2

m3

248

305,04

 

 

3

m3

273

335,79

WD

Db, Js, DbC

1

m3

277

340,71

 

 

2

m3

473

581,79

 

 

3

m3

654

804,42

 

Bk, Wz

1

m3

203

249,69

 

 

2

m3

226

277,98

 

 

3

m3

249

306,27

 

Brz

1

m3

190

233,70

 

 

2

m3

210

258,30

 

 

3

m3

228

280,44

 

Gb

1

m3

188

231,24

 

 

2

m3

206

253,38

 

 

3

m3

228

280,44

 

Ol

1

m3

192

236,16

 

 

2

m3

216

265,68

 

 

3

m3

243

298,89

 

Os, Tp, Lp, Kl,                  pozostałe liściaste

1

m3

193

237,39

 

 

2

m3

213

261,99

 

 

3

m3

229

281,67

S2a

Ak, Bk

*

m3

184

226,32

 

Brz, Jw, Kl, Czm, Czr

*

m3

169

207,87

 

Db, DbC

*

m3

172

211,56

 

Gb

*

m3

179

220,17

 

Js

*

m3

172

211,56

 

Ol, Wz

*

m3

169

207,87

 

pozostałe liściaste

*

m3

138

169,74

S10

Brz, Bk, Db, Ol, Ak, Gb,Js

*

m3

287

353,01

 

pozostałe liściaste

*

m3

230

282,90

S2ap

Brz, Bk, Db, DbC, Ak, Gb,Js, Ol, Wz, Kl, Jw.

*

m3

156

191,88

 

pozostałe liściaste

*

m3

130

159,90

S2b

Db

*

m3

281

345,63

 

Ol, Brz, KL, Jw, Bk, Js, Gb.

*

m3

220

270,60

 

pozostałe liściaste

*

m3

201

247,23

S3b

wszystkie liściaste

1

m3

137

168,51

 

 

2

m3

167

205,41

S4

 Bk, Db, Ak, Gb,Js, Wz, Jw, Śl

*

m3

150

162,00

 

Brz,Ol, Jrz, Lsz, Kl, Gr, Czr, Czm, DbC

*

m3

139

150,12

 

pozostałe liściaste

*

m3

97

104,76

S4- PKN*

wszystkie liściaste- PKN

*

m3

77

83,16

M1*

wszystkie liściaste

*

m3

63

77,49

M2*

wszystkie liściaste

*

m3

40

43,20

KARPINA*

iglaste/liściaste-PKN

*

m3

37

39,96

CHOINKA ŚW.

do 3,0m wysokości

*

szt.

22

27,06

CHOINKA ŚW.

3,0-5,0 m wysokości

*

szt.

50

61,50

CHOINKA ŚW.

5,0-10,0 m wysokości

*

szt.

70

86,10

CHOINKA ŚW.

pow. 10,0m wysokości

*

szt.

150

184,50

STROISZ

stroisz świerkowy

*

mp

80

98,40

* - PKN- pozyskanie kosztem nabywcy (bez zrywki)

 

 

 

 

 

 

CENNIK SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE PIOTRKÓW OBOWIĄZUJĄCY WIOSNĄ W ROKU 2017 W NADLEŚNICTWIE PIOTRKÓW  

Lp.

Nazwa gatunku

Wiek sadzonki

Symbol produkcyjny

Jednostka

Cena netto dla jednostek LP i rozliczenia wewnętrznego zł/tszt

Cena netto dla odbiorców detalicznych zł/tszt

Cena brutto dla odbiorców detalicznych zł/tszt

1

Modrzew europejski

3

2/1

 TSZT

1830,23

1900,00

2052,00

2

Sosna pospolita

1

1/0

 TSZT

86,90

104,00

112,32

3

1

1/0 WDN*

 TSZT

91,33

104,00

112,32

4

2

2/0 i WDN*

 TSZT

333,06

350,00

378,00

5

Świerk pospolity

3

2/1

 TSZT

923,20

970,00

1047,6

6

Dąb bezszypułkowy

2

2/0

 TSZT

445,52

b.s

b.s

7

4

3/1

 TSZT

1879,41

b.s

b.s

8

5

4/1

 TSZT

968,04

b.s

b.s

9

Dąb szypułkowy

2

2/0

 TSZT

373,18

412,00

444,96

10

5

4/1

 TSZT

1595,14

b.s

b.s

11

Buk pospolity

3

2/1

 TSZT

2543,50

b.s

b.s

12

Brzoza brodawkowata

2

2.5/0

 TSZT

558,68

b.s

b.s

b.s- brak w ofercie sprzedaży detalicznej

WND*- sosna pochodna

 

Nadleśnictwo nie zapewnia transportu zakupionych sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

Nadleśnictwo nie zapewnia transportu zakupionych sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

Kontakt Leśniczy Marcin Wachnik tel.: 694408889